[SlideDeck2 id=48]
vereniging
bestuursbureau
scholen

Wat gaan we doen…

Op deze pagina kunt u lezen wat de kinderen de komende periode allemaal gaan leren op het gebied van rekenen, spelling, taal, wereldoriëntatie en Engels. Daarnaast kunt u hier ook informatie terugvinden over  boekbesprekingen en spreekbeurten en andere belangrijke zaken waar wij op dit moment in de klas mee bezig zijn.

(laatst bijgewerkt op 14 december 2017)


Jaarprogramma groep 8

* Definitieve adviesgesprekken – 29 januari t/m 9 februari 2018
> Bij deze gesprekken zijn alle kinderen aanwezig.

* Cito eindtoets – 17-18-19 april

* Afscheidsavond – dinsdag 10 juli 2018Doe een boekje open over jezelf

Ook dit jaar ga je natuurlijk een werkstuk maken. Alleen gaat het dit keer niet over een dier, een ding, een stad of een gebeurtenis.

Ditmaal speel jij zélf de hoofdrol, want er valt genoeg te vertellen over wie je bent, hoe je bent, wat je kunt en hoe jouw leven eruit ziet.

De mindmap die je in de klas gemaakt hebt, is een mooi uitgangspunt voor het maken van je werkstuk.

Bedenk voor jezelf of je werkstuk bestaat uit 4 of 5 hoofdstukken of misschien zelfs wel meer. Probeer hierbij creatief te denken en verras ons met originele hoofdstukken.

Natuurlijk heeft je werkstuk ook een titel. Zorg ervoor dat de titel én de voorkant van je werkstuk ons nieuwsgierig maken, zodat we het graag willen gaan lezen.

Bij de beoordeling letten we ook op de volgende punten:

 • Is het werkstuk getypt in een prettig te lezen lettertype?
 • Is de inhoudsopgave compleet en overzichtelijk?
 • Weet de inleiding de lezer nieuwsgierig te maken?
 • Zijn de bladzijden genummerd?
 • Passen de afbeeldingen goed bij de tekst?
 • Maakt de afsluiting duidelijk hoe het was om dit werkstuk te maken?
 • Is je bronvermelding volledig, overzichtelijk en precies genoeg.

We wensen je veel succes, maar vooral ook plezier bij het maken van dit werkstuk en kijken erg uit naar jullie persoonlijke verhalen. We verwachten ze uiterlijk Woensdag 21 februari 2018.

Misschien is het fijn om te weten dat je zelf bepaalt wie jouw werkstuk allemaal mogen lezen, nadat wij dit gedaan.

Zet hem op!

juf Jikke en juf FannieLeerstof

Rekenen Blok 5

In dit blok werken de kinderen aan het vlot en goed cijferend vermenigvuldigen en delen. Vanuit een context/verhaaltje bekijken de kinderen of ze een deel- of een keersom moeten maken om tot het goede antwoord te komen. Dit komt ook zo in de toets voor. 

Ook het onderdeel inhouds- en gewichtsmaten en het omrekenen hiervan komt opnieuw aan de orde en ook dit zal worden getoetst. 

‘Nieuw’ dit blok is het schattend rekenen met hele getallen en kommagetallen. En daarnaast wordt het onderdeel optellen, aftrekken en vermenigvuldigen met breuken weer aangeboden, waarbij er meestal gewerkt wordt met een (geld-)context. 


Spelling Blok 4

We gaan dit blok aan de slag met woorden met een onbeklemtoond meervoud. Dit zijn woorden zoals monniken, kieviten en dreumesen. Bij  deze woorden hoort verder geen regel. Het is dus een kwestie van uit het hoofd leren van een rijtje woorden met het onbeklemtoond meervoud. 

Bij werkwoordspelling zal het dit blok gaan over het herhalen van de 1e, 2e en 3e persoon in het enkelvoud en in het meervoud. 

 • 1e persoon enkelvoud staat voor de persoon die praat  > IK 
 • 2e persoon enkelvoud voor de persoon tegen wie je praat  > JIJ OF U 
 • 3e persoon enkelvoud voor iemand of iets anders  > HIJ, ZIJ of HET 
 • 1e persoon meervoud voor de personen die praten  > WIJ 
 • 2e persoon meervoud voor de personen tegen wie we praten  > JULLIE 
 • 3e persoon meervoud tenslotte staat voor de anderen  > ZIJ of ZE 

Bij het onderdeel grammatica gaan we aan de slag met de bepaling van tijd door middel van de vraag:
Wanneer + werkwoordelijk gezegde + onderwerp (+ lijdend voorwerp)? 

De jongen liep gisteren vrolijk door de straat.  > Wanneer liep de jongen door de straat? 

Het antwoord op deze vraag en dus de bepaling van tijd is: gisteren 


 

Taalthema Ruimte

Twee kinderen fantaseren over een reis door de ruimte. Daar begint dit thema mee. In de lessen oefenen de kinderen met het onderscheiden van vaktaal en universele taal in teksten over de ruimte. Verder leggen ze aan elkaar uit hoe een raket werkt en schrijven ze over het dagelijks leven in de ruimte. 


Engels Unit 3 ‘ Just in time’

Het thema van deze unit is ‘net op tijd’. De lessen gaan over data en tijden, klokkijken en afspraken maken. Ook komen de dagindeling en de vaste activiteiten gedurende de dag, zoals opstaan, naar bed gaan, aan bod. 

Aan het einde van de unit kunnen de kinderen zeggen welke datum het is, vertellen hoe laat het is en een afspraak maken. En ze kunnen vertellen over hoe hun eigen dagindeling er uit ziet. 

De /u/klank komt ook aan bod in deze unit. De uitspraak in woorden als but enup staat hierbij centraal. 

Verder leren de kinderen wanneer ze ‘on’ en ‘at’ moeten gebruiken wanneer ze een afspraak maken. Zo wordt ‘at’ gebruikt wanneer je een tijdstip afspreekt en ‘on’ als je het hebt over een bepaalde dag of datum. 

I see you at five o’clock. I see you on Saturday. 

Tot slot leren we de regels aan over wanneer je het lidwoord a of an moeten gebruiken. 


Thema 2 De Franse tijd  > 1700-1800, de tijd van pruiken en revoluties

De Gouden Eeuw was voorbij, de handel loopt terug en de omringende landen werden machtiger. De kooplieden en regenten bleven rijk en lieten dat ook zien en merken. De rijken richten zich op de Franse manier van leven en veel van hen bezitten een buitenhuis waar ze zomers verblijven. 

 Ook de tegenstellingen tussen de Oranjegezinden en de Patriotten komen in dit thema naar voren. Er wordt verteld hoe Willem V met behulp van de koning van Pruisen de strijd voorlopig wist te winnen. Hoe de patriotten vervolgens uitweken naar Frankrijk, waar de Franse Revolutie gaande was.  

Deze revolutie waaide over naar Nederland toen de patriotten met Franse steun hier de Bataafse Republiek vestigden.  

Het werd een korte tijd van voorspoed, maar de Fransen namen steeds meer het heft in handen. Nadat Napoleon zijn broer Lodewijk als koning van Nederland had afgezet, werd Nederland in 1810 een Franse provincie.  

 Tot slot besteden we in dit hoofdstuk aandacht aan Eise Eisinga en de ontwikkeling van de eerste encyclopedieën.  

 

Agenda

december 2017

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
facebook