[SlideDeck2 id=48]
vereniging
bestuursbureau
scholen

Wat gaan we doen…

Op deze pagina kunt u lezen wat de kinderen de komende periode allemaal gaan leren op het gebied van rekenen, spelling, taal, wereldoriëntatie en Engels. Daarnaast kunt u hier ook informatie terugvinden over  boekbesprekingen en spreekbeurten en andere belangrijke zaken waar wij op dit moment in de klas mee bezig zijn.

(laatst bijgewerkt op 13 oktober 2017)


Jaarprogramma groep 8

* Voorlopig adviesgesprekken – 30 oktober t/m 10 november
> Hierbij mogen de kinderen aanwezig zijn, maar dit is niet verplicht.

* Schoolbezoeken – oktober 2017  tot en met januari 2018
Met de klas bezoeken wij een aantal VO-scholen:

  • het Wellantcollege
  • de Meander
  • het Antoniuscollege
  • de  Goudse Waarden
  • de GSG Leo Vroman.

* Definitieve adviesgesprekken – 29 januari t/m 9 februari 2018
> Bij deze gesprekken zijn alle kinderen aanwezig.

* Cito eindtoets – 17-18-19 april

* Afscheidsavond – dinsdag 10 juli 2018


Schoolbezoeken

De komende periode staan de schoolbezoeken op het programma. De informatie zullen wij via de mail en deze site verstrekken voor zover we dat steeds weten.

di. 24 okt.    GSG – Leo Vroman   8:45 – 11:15 uur
vr. 3 nov.     Meander
ma. 20 nov. Wellantcollege   12:15 – 14:40 uur
di. 21 nov.   Goudse Waarden – Kanaalstraat
vr. 8 dec.     Goudse Waarden – Calslaan   13:30 – 15:30 uurLeerstof

Rekenen Blok 3

Het plaatsen van kommagetallen op de getallenlijn komt dit blok terug en zal ook getoetst worden. Hierbij moeten de kinderen ook kunnen optellen en aftrekken met deze kommagetallen.

Daarnaast gaan ze opnieuw met procenten aan de slag. Deze sommen worden wederom aangeboden in een context, waarbij ze dus goed moeten lezen, om te weten te komen welke soort procentsom ze moeten maken.

Dit blok wordt er ook verder gewerkt aan het cijferend vermenigvuldigen en delen. Deze sommen moeten uit de context gehaald worden. Ook nu zal er goed gelezen moeten worden om te kunnen ontdekken of er een keer som of een deelsom gemaakt moet worden. ‘Nieuw’ dit blok is het werken met inhouds- en gewichtsmaten. De kinderen gaan aan de slag met het berekenen van de inhoud, maar ook met het omrekenen van inhouds- en gewichtsmaten.


Spelling Blok 2

In het tweede blok van spelling gaan we aan de slag met:

· Lollywoorden

· Tremawoorden

· Militairwoorden

· Het koppelteken

· Trottoirwoorden

· De tussen –e-

· Het trema meervoud

· Leenwoorden

Daarnaast besteden we aandacht aan de klankvaste werkwoorden in de verleden en de voltooide tijd.
Bij het onderdeel grammatica gaan we dieper in op het persoonlijk en het bezittelijk voornaamwoord. Ook komen de persoonsvorm, het onderwerp, het lijdend voorwerp en het werkwoordelijk gezegde opnieuw aan bod.


Taalthema Televisie

In de themafilm maakt een kind mee hoe een televisieprogramma wordt gemaakt. Tijdens de lessen onderzoeken de kinderen de invloed van televisie op onze taal, bekijken ze hoe je de aandacht van het publiek vasthoudt, leren ze hoe je voor verschillende doelgroepen kunt spreken en schrijven ze een tekst voor een programma-aankondiging.


Engels Unit 2 Shopping

Het thema van deze unit is ‘boodschappen doen’. De leerlingen leren met een winkelbediende te praten over prijzen, over maten van kleding , het ruilen van artikelen en ze leren hoe te vragen naar de openingstijden van de winkel.

Aan het eind van deze unit kennen de kinderen de aanwijzende voornaamwoorden this en these.
Ook kunnen zij de volgende zinnen gebruiken bij onderwerpen in het enkelvoud:
How much is this t-shirt? How much does this book cost?

En in het meervoud:
How much are these shoes? How much do these socks cost?

Verder wordt er in deze unit aandacht besteed aan de uitgang ’s bij een aantal woorden/namen voor winkels zoals greengrocer’s en butcher’s.


Geschiedenis thema 1 de gouden eeuw
1600 tot 1700 de tijd van de regenten en vorsten.

De zeventiende eeuw was voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een gouden tijd. De handel bloeide als nooit tevoren en Amsterdam werd de rijkste stad ter wereld. Kunst, cultuur en wetenschap kreeg hier volop de ruimte. De kinderen leren hoe deze rijkdom ontstond en hoe kooplieden het bestuur van de steden en de gewesten in handen namen. De regenten zorgden daarbij vooral goed voor zichzelf en hun familie, terwijl grote delen van de republiek zeer arm waren. 

De tolerante sfeer in de Republiek komt aan bod, waardoor de kunst, wetenschap en het ondernemerschap zich verder konden ontplooien. Amsterdam werd uitgebreid en schilders verfraaiden met hun schilderijen de inrichting van de grachtenpanden. 

In het midden van de zeventiende eeuw kwam hier verandering in. Afgunst van de buurlanden om de monopolypositie van de Republiek op handelsgebied, is mogelijk de reden voor de aanval op ons land. 

In de laatste les van dit thema wordt ook nog aandacht besteed aan de Atlas Major van Blaeu en het droogmalen van de Beemster. 

Agenda

oktober 2017

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
facebook