[SlideDeck2 id=48]
vereniging
bestuursbureau
scholen

Wat gaan we doen…

Op deze pagina kunt u lezen wat de kinderen de komende periode allemaal gaan leren op het gebied van rekenen, spelling, taal, wereldoriëntatie en Engels. Daarnaast kunt u hier ook informatie terugvinden over  boekbesprekingen en spreekbeurten en andere belangrijke zaken waar wij op dit moment in de klas mee bezig zijn.

(laatst bijgewerkt op 15 augustus 2017)Leerstof

Rekenen Blok 1

In dit blok gaan de kinderen verder waar ze vorig jaar geëindigd zijn. Ze gaan door middel van een combinatie van twee verschillende bewerkingen (optellen, aftrekken en vermenigvuldigen) een som uit een verhaal halen en vervolgens uitrekenen.

Verder gaan ze aan de slag met het aflezen en interpreteren van gegevens uit verschillende soorten grafieken.

‘Nieuw’ dit blok is het uitbreiden van de vaardigheden op het gebied van cijferen. Hierbij wordt tegelijkertijd het onder elkaar optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen aangeboden.

Daarnaast gaan de kinderen aan de slag met het vermenigvuldigen en delen van breuken en kommagetallen, de sommen zitten veelal verwerkt in een verhaal.


Spelling Blok 1

Spelling staat dit jaar in het teken van het inslijpen van alle geleerde stof uit de eerdere jaren. De kinderen leren dit jaar de spelling zich helemaal eigen maken en daarbij ook de categoriekaart los te laten, maar het gebruik van de kaart vooral uit het hoofd te doen. De categoriekaart wordt daarom ook vanaf blok 2 niet meer actief gebruikt en langzaamaan afgebouwd. De kinderen leren de verschillende categorieën te verwoorden zonder het staalboek en de klankgroepenkaart.

In het eerste blok van dit jaar gaan we de eerder aangeboden categorieën herhalen.

Ook de werkwoordonderdelen worden in dit eerste blok herhaald.
Hierbij gaat het om het herkennen van tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd. Ook wordt opnieuw aandacht besteed aan de verleden tijd van klankveranderende werkwoorden, de gebiedende wijs en de stam in de tegenwoordige tijd en de stam met be- ge- ver- in de verleden tijd.

Verder komen op het gebied van grammatica de verschillende woordsoorten nogmaals langs, om de het geheugen van de kinderen weer op te frissen. Het gaat hierbij om werkwoorden, lidwoorden, zelfstandig naamwoorden, (stoffelijk) bijvoeglijke naamwoorden, hulpwerkwoorden, voltooid deelwoorden, voorzetsels, voegwoorden, telwoorden en rangtelwoorden.

Als laatste gaan de kinderen in dit blok opnieuw aan de slag met hoofdletters, vraagtekens, dubbele punten, komma’s, aanhalingstekens en uitroeptekens.

Een blok met veel herhaling om de eventuele weggezakte stof van voor de zomervakantie weer op te halen en zo de puntjes op de spreekwoordelijke i te kunnen zetten dit jaar.


Taalthema China

Dit thema begint met de themafilm over een kind dat bij de afhaalchinees door een reisgids bladert en een virtuele reis door China maakt. De kinderen bekijken in de lessen daarna het verschil tussen het taalsysteem in China en Nederland, praten over Chinese gewoontes en gebruiken, maken een mindmap en tussenkop bij een tekst. Ze schrijven een tekst voor een reisfolder over China en presenteren die. 


Aardrijkskundethema Allemaal mensen

Het thema ‘Allemaal mensen’ gaat dieper in op de verschillende culturen en religies. Hoe leven de mensen in de verschillende gebieden op aarde? Wat kenmerkt deze culturen, welke overeenkomsten en welke verschillen zijn er?

De kinderen leren hoe gevarieerd de levenswijzen van mensen zijn. Daarbij gaat het over de variatie in religie, maar ook over het verschil in het dagelijks leven van mensen uit verschillende cultuurgebieden. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan belangrijke feesten. Als laatste leren de kinderen over verschillende spelletje die gespeeld worden ergens ter wereld.

De topografie betreft vooral over Azië, waar je een smeltkroes van culturen aantreft.


Engels Unit 1 Describing people

In dit hoofdstuk zullen de kinderen aan de slag gaan met het beschrijven van mensen aan de hand van hun kleding en uiterlijk. Zij kunnen in het Engels vertellen hoe iemand eruitziet en welke kleding iemand aan heeft. Ook kunnen zij vertellen hoe iemand zich voelt en wat iemand aan het doen is.

Ze leren vragen te maken met ‘to do’ en deze vragen ook te beantwoorden. Daarnaast komt het verschil in klank tussen woorden als ‘head’ en ‘hat’ aan de orde.

Aan het eind van dit hoofdstuk kennen de kinderen de verschillende vervoegingen van het werkwoord to wear. Verder komen de bezittelijke voornaamwoorden in dit hoofdstuk uitgebreid aan de orde en wordt er gewerkt met het gebruiken van het enkelvoud is en het meervoud are.

Agenda

augustus 2017

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
facebook