[SlideDeck2 id=48]
vereniging
bestuursbureau
scholen

Missie en visie

In onze school willen we samen werken aan een optimale ontwikkeling, waarbij ieder kind telt.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich als kritisch betrokken mensen ontwikkelen met respect voor bestaande normen en dat zij zich als zelfstandige mensen kunnen ontplooien. Leren lezen, schrijven en rekenen, maar ook de ontwikkeling van het gevoel, de motoriek, de creativiteit, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hebben een evenwichtige plaats in ons onderwijs.

De sfeer waarin een kind kan opgroeien, is van groot belang voor de ontwikkeling tot volwaardig mens.
Wij streven naar een open, vertrouwde en veilige sfeer op onze school, waar orde en regelmaat hun plaats krijgen en waar voldoende structuur is om tot leren te komen. Wij willen een inspirerende basis vormen voor een harmonieuze ontwikkeling naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Wij gaan daarbij uit van het feit dat alle kinderen verschillend zijn met betrekking tot aanleg en mogelijkheden, maar wel gelijkwaardig. Naast de aandacht voor die individuele ontwikkeling scheppen we in onze school situaties waarin kinderen leren samenwerken en samenleven. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren rekening houden met elkaar, met anderen kunnen samenwerken, elkaar waar nodig willen helpen en verdraagzaam zijn ten opzichte van elkaar.

We zijn ons ervan bewust dat we als school een belangrijke schakel zijn in het ontwikkelingsproces van kinderen. De school is geen eiland; een goede samenwerking met de ouders en de wisselwerking met de maatschappij is een noodzaak. We vinden het belangrijk dat tussen ouders en school een open relatie bestaat, gebaseerd op respect en betrokkenheid om met elkaar de zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de kinderen te delen.

Centrale doelen die wij met onze leerlingen willen bereiken:

• Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden
• Leerlingen voelen zich competent
• Leerlingen kunnen zelfstandig werken
• Leerlingen voelen zich veilig op school
• Leerlingen ontwikkelen een kritische houding

Om deze centrale doelen te bereiken, creëren wij een onderwijsleersituatie, waarin wij tegemoet komen aan de individuele behoeften van kinderen, die gericht is op het bevorderen van zelfstandigheid en autonomie, waar veiligheid en een goede sfeer hoog in het vaandel staan en waar de betrokkenheid van ouders, leerkrachten en kinderen groot is.

Agenda

juni 2018

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
facebook