[SlideDeck2 id=48]
vereniging
bestuursbureau
scholen

Medezeggenschapsraad

Wat doet de Medezeggenschapsraad eigenlijk? De MR agendeert onderwerpen die aandacht nodig hebben. Wat zijn de positieve punten binnen school? Welke knelpunten zijn er? Waar besteden we extra aandacht aan? De MR vertegenwoordigt iedereen die met de school te maken heeft: ouders, kinderen en leerkrachten. We volgen kritisch het beleid en ontwikkelingen op onderwijskundig, organisatorisch en financieel gebied. Het belang van het kind staat steeds voorop. We hebben nauw contact met de ouderraad, bijvoorbeeld over de verkeersveiligheid rond de beide locaties of het continurooster.

Heeft u opmerkingen of vragen waar de MR mee aan de slag moet laat ons dat weten: MR.aloysius@degroeiling.nl

In de Medezeggenschapsraad van de St. Aloysiusschool nemen deel namens de school:

• Jolanda van Ginneken, Monique de Korte, Sandra Damen: Beleid & Onderwijs

• Vacature: Secretaris

•  Vacature: Contactpersoon OR

• Marieke Spruijt: Voorzitter, Algemene Zaken

• Ingrid Spruit: Communicatie

• Marcel Swede: Financiën

Wettelijk inspraakorgaan

De MR is het wettelijk inspraakorgaan van een school. Zij geeft advies- en/of instemmingsrecht op sommige beleidsterreinen van de school. De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De leden worden gekozen voor twee jaar en zijn daarna herkiesbaar.

Werkwijze MR

De leden van de MR hebben ieder een portefeuille. Naast de MR is er de GMR; de Gemeenschappelijke MR van alle R.K. basisscholen die onder ons bestuur vallen. De leden van de MR nemen per toerbeurt deel aan de vergaderingen van de GMR. De notulen van de MR-vergaderingen worden na vaststelling gepubliceerd op de website.

Vergaderdata MR schooljaar 2017 – 2018

2017: 12 oktober en 15 november

2018: 22 januari (oudercafé), 14 maart, 23 mei en 28 juni

De verslagen van dit schooljaar kunt u hieronder downloaden. Oudere verslagen zijn op te vragen bij de voorzitter.

Verslag MR vergadering 12 oktober 2017

Verslag MR vergadering 19 juni 2017

Verslag MR vergadering 7 maart 2017

Verslag oudercafé feb 2017

Verslag_MR vergadering 11 januari 2016

Verslag MR vergadering 21 november 2016

Verslag MR vergadering 5 oktober 2016

 

 

 

 

 

 

Agenda

februari 2018

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
facebook