14-1 Afspraken, studiedag, verplaatsen CITO-toetsen en oudergesprekken, verjaardag leerkrachten, fasewissel en meer