31-3 Nieuwsbrief 15 – oudergesprekken Spieringstraat, De Vreedzame school, tevredenheidsenquête