8-3 Nieuwsbrief 12 – Studiedagen, Vreedzame school, oproep GMR