Nieuwsbrief 12 – Fysiotherapie op school, afscheid collega’s, terugblik studiedag, verjaardag juffen en meesters AGV, inzamelactie, project Pageturner en meer