Nieuwsbrief 13 – resultaat lege flessenactie, bhv, voorinformatie sportdag en schoolreis, inloopkwartier fase 4 t/m 7