Nieuwsbrief 14 – studiedag, open school en voorleeskampioen